Asema Apteekki ympäristön asialla – pussit muuttuvat maksullisiksi syyskuun alusta alkaen

Meille on tärkeää toimia ympäristön hyväksi. Apteekkimme on saanut vuonna 2015 Ekokompassi-sertifikaatin, joka edellyttää toiminnan tarkastelua myös ympäristön näkökulmasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lajittelemme apteekissa jätteitä, säästämme sähköä, käytämme konttorimateriaaleja uudelleen, sekä viestimme ympäristöasioista lääkeyrityksille ja asiakkaille. Tämän vuoden teemaksi olemme ottaneet pakkausjätteen vähentämisen. Tämän takia apteekkipussit muuttuvat maksullisiksi syyskuun alusta alkaen. Pussien hinta tulee olemaan 10 senttiä. Pusseista kertyvästä tuotosta lahjoitamme osan Vantaanjoen suojeluun.

Vantaanjoen vesiensuojelun hyväksi on uurastettu vuosikymmeniä ja veden laatu on parantunut merkittävästi. Edelleen pelloilta huuhtoutuva eroosioaines, taajamien hulevedet, ajoittaiset jätevesiylivuodot ja roskaantuminen heikentävät joen tilaa. Joen ekologisen tilan, eliöstön ja veden laadun parantamiseksi, virkistyskäytön edistämiseksi ja vaelluskalojen lisääntymisen turvaamiseksi tarvitaan lisää toimenpiteitä. Sen vuoksi apteekkimme haluaa olla mukana tukemassa tätä tärkeää työtä.

Käyttämättömät lääkkeet ovat ongelmajätettä

Lääkejätteiden määrää kannattaa pyrkiä vähentämään jo ostovaiheessa. Jos vasta kokeilet uutta lääkettä tai lääkityksesi on mahdollisesti muuttumassa, lääkettä kannattaa ostaa pienempi määrä. Lääkejätteitä ei pidä laittaa tavallisiin jätteisiin eikä huuhtoa viemäriin. Lääkkeet palautetaan apteekkiin, josta ne toimitetaan Ekokemille poltettavaksi. Meillä voit palauttaa lääkejätteet helposti palautuspisteeseen. Tuo jätteet läpinäkyvässä muovipussissa. Poista tabletit purkeista ja pahveista, mutta läpipainolevyissä olevia tabletteja ei tarvitse poistaa levyistä. Nesteet voi palauttaa pulloissaan ja voiteet tuubeissaan. Erottele muista lääkkeistä jodia sisältävät valmisteet, vanhat elohopeaa sisältävät kuumemittarit ja ruiskut tai neulat, jotka voit tuoda pistonkestävässä paketissa esim. lasipurkissa tai muovipullossa.

Onko käytössäsi myös muita valmisteita kuin liuoksia tai tabletteja?

Myös käytetyt lääkelaastarit, lääkepipetit ja –ampullit, hormonirenkaat, eläinten punkkipannat ja punkkiliuospipetit yms. kannattaa tuoda apteekkiin hävitettäväksi, koska niissä on käytön jälkeen vielä lääkeainejäämiä. Kun lääkelaastari poistetaan iholta, laastari kannattaa varmuuden vuoksi liimata reunat vastakkain, ettei se tartu vahingossa enää kenenkään iholle. Apteekkimme henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiin koskien lääkejätteiden hävittämistä.

Ympäristöystävällistä syksyn jatkoa toivottaa,                                                     Asema Apteekin henkilökunta